Обществена поръчка за възлагане, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване в страната и в чужбина за нуждите на Софийска филхармония"