Детайли за събитие

Начало:12/04/2017 19:00
Местоположение:Камерна зала България

Описание

Концертен цикъл „Щрайхисимо“

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ
КОНЦЕРТИТЕ ЗА ЦИГУЛКА, СТРУННИ И КОНТИНУО
/Интегрално изпълнение/

Солист: Велика Цонкова-цигулка

Програма:

КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА – Е Dur BWV 1042
Allegro, Adagio, Allegro assai

КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА – a moll BWV 1041
Allegro, andante, Allegro assai

КОНЦЕРТ ЗА ДВЕ ЦИГУЛКИ – d moll BWV 1043
Vivace, Largo͵ma non tanto. Allegro

КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА – g moll BWV 1056 R
Allegro, Largo, Presto

КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА – d moll BWV 1052 R
Allegro, Adagio, Allegro

Камерен ансамбъл „Арс музика“

Велика Цонкова-цигулка
Камерен ансамбъл „Арс музика“
Новислав Михайлов- цигулка
Боян Кирилов-цигулка
Крил Манов-цигулка
Катя Вълева-виола
Славе Динев-волончело
Елис Яханаджинян-контрабас
Галина Апостолова-чембало