Лудвиг ван Бетовен – „Увертюра Кориолан“

ludwig van beethoven

 

Писана за едноименната трагедия от Хайнрих Йозеф фон Колин, ув. Писана за едноименната трагедия от Хайнрих Йозеф фон Колин, ув. „Кориолан“ е завършена и изпълнена за пръв път през 1807 г. на частен концерт в дома на княз Франц Йозеф фон Лобковиц. На същия концерт са премиерите и на Четвъртия клавирен концерт и на Четвърта симфония от Бетовен. 
Също както през 1807 г., и днес концертът започва с увертюра и завършва със симфония от Бетовен.