Софийска Филхармония - Гуно, музика от операта "Фауст"