Длъжност и телефон за връзка

Експерт Концертна дейност
Надя Димитрова (тел. 988 31 97)

Експерт Човешки ресурси
Иван Аврамов (тел. 987 19 16)

Експерт координатор
Иглика Ганева (тел. 988 31 95)

Инспектор на оркестъра
Верослав Марков (тел. 987 23 25)

Инспектор на хора
Даниел Куртев (тел. 988 31 97)

Нототекар
Ваня Дервенска (тел. 987 23 25)

Нототекар
Верослав Марков (тел. 987 23 25)

Счетоводител - касиер
Румяна Николова (тел. 987 19 16)

Счетоводител
Юлия Дончева (тел. 988 31 96)

Пропуски - тел. 987 40 73

Билетна каса - тел. 987 76 56
Виолета Джокова
Мариана Миткова