Председател - проф.Венко Александров

SnimkaVenkoAlexandrov

Акад.ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ, д.м.н. е председател на Филхармоничното общество при Софийска филхармония от началото на 2012 г. Той е известен учен с разностранни интереси и междунаpодна известност. Автор е на над 250 научни труда на български, френски, немски, английски и персийски език, публикувани в наши и чужди авторитетни списания. Написал е 12 монографии има и множество съавторски участия в сборници , учебници и ръководства.

Академик Александров е признат авторитет и водещ анестезиолог и реаниматор от нашата общественост. Негови ученици са над 150 лекари анестезиолози, реаниматори и интензивни терапевти, българи и чужденци от Гърция, Македония, Сирия, Алжир, Иран и Кувейт и САЩ. Също негови ученици в момента са и водещи анестезиолози и реаниматори в най-големите и авторитетни болници в страната като: “Св. Екатерина”, Военно Медицинска Академия, Факултетска Болница „Лозенец”, Националния Ценър по Сърдечно-Съдови заболявания и др. Академик Александров е научен ръководител на 17 успешно защитени дисертации и научен рецензент на повече от 20.


От 2001 г. акад.Венко Александров е Депутат в 39 -то Народно събрание, като по това време е Председател на Комисията по Външна политка, Отбрана и Сигурност; Председател е на Парламентарната Асамблея по Франкофония, Член на Комисията по Култура, Председател на групата за приятелство с Беларус, Зам. Председател на групата за приятелство с Франция, Член на групата за приятелство с Италия, Член на Надзорния Съвет на Софийската Опера, Член на Надзорния Съвет на Хоспис „Милосърдие”, Активен пропагандатор на Италианската оперна музика и живопис (Изнесъл цикъл лекции в София и страната, организирал цикъл концерти в къщата-музей „Борис Христов” и цикъл „ Западно Европейска Музика” в зала Александър на хотел „Радисън”.

През 2009 г. получава Почетен диплом на Френската Академия и диплом и златен медал за Международен Експерт в областта на Науката и Културата.

За цялостната си дейност акад. Александров е награден със златен медал и диплом за ЕКСПЕРТ в областта на науката и изкуствата и за пропагандирането им у нас и в чужбина.

Като председател на Филхармоничното общество при Софийска филхармония, си е поставил амбициозната задача да възобнови и модернизира лекториите за членове на Обществото, на които да поставя интересни и провокативни теми, с които да привлича и почитатели на елитното класическо музикално изкуство и сред младото поколение на България.