Ритъмът на ...

8 Юни
19:00 ч.

ТАТКО ЮБЮ

Зала България
Драгомир Йосифов, диригент; Вълчан Вълчанов, обой