Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Уведомление за отваряне на офертите във връзка с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при Софийска филхармония, гр. София

Уведомление за отваряне на офертите във връзка с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при Софийска филхармония, гр. София

До всички заинтересовани страни по чл. 68, ал.3 от ЗОП.

Във връзка с горната публична покана , уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдата отворени на 24.11.2015 г. в 16.00 ч. в сградата на Софийска филхармония, ул. "Г. Бенковски" № 1.