Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ, гр. София “.

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ, гр. София “.

Протоколи:

Приложения:

Публична покана
Приложение №1

Отговор - запитване

Договор