Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Публична покана за представяне на оферти за “Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмата на Софийска филхармония"

Публична покана за представяне на оферти за “Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмата на Софийска филхармония"

Проект на договор

Техническа спецификация

Деловодна информация - АОП