Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Публична покана за дейности по дизайн и предпечатна подготовка на информационни и рекламни материали

Публична покана за дейности по дизайн и предпечатна подготовка на информационни и рекламни материали

Начало: 23 юни 2015, 18:00 ч.
Край: 6 юли 2015, 10:00 ч.
Място: сградата на Софийска филхармония