Процедури след 15.04.2016

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Набиране на предложения за осъществяване на охрана и пропускателен режим

Набиране на предложения за осъществяване на охрана и пропускателен режим

Софийската филхармония кани всички заинтересувани да предоставят предложения за сключване на договор за осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на концертен комплекс „България – Софийска филхармония“ при условията на пряко договаряне и с прогнозна стойност по-ниска от 70 хиляди лева.

Предложенията да бъдат представяни в деловодството на Софийската филхармония в срок до 30.07.2017 г.

За допълнителна информация – тел. +359 87 6928182, Методи Петков и тел. +359 88 8400668, Гошо Мерджанов.