Обява за отдаване под наем на недвижим имот на Софийска филхармония за бар-бюфет чрез търг с тайно наддаване.

Обява за отдаване под наем на недвижим имот на Софийска филхармония за бар-бюфет чрез търг с тайно наддаване.

 

Обява