Процедури след 15.04.2016

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Обява за отдаване под наем на недвижим имот на Софийска филхармония за бар-бюфет чрез търг с тайно наддаване.

Обява за отдаване под наем на недвижим имот на Софийска филхармония за бар-бюфет чрез търг с тайно наддаване.

 

Обява

Протокол

Заповед за прекратяване