Прослушване на кандидатите за Националния филхармоничен оркестър

15616y4Pd3723fb56a6176460fa46b6f3476ad27

Прослушването на кандидатите за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър
ще се състои на 03 и 04 юли 2017 г.
Всички кандидати са получили писмена покана на електронните си пощи, с посочен ден и час за прослушване.

Желаем успех на кандидатите!