26, 27 и 28 юни - дати за прослушване на кандидатите за Националния филхармоничен хор

03 muzikant 2016 sv obretenov

Съобщение:
Прослушването на кандидатите за попълване състава на Националния филхармоничен хор "Светослав Обретенов"
ще се състои на 26, 27 и 28 юни 2017 г.
Всички кандидати са получили писмена покана на електронните си пощи, с посочен ден и час за прослушване.

Желаем успех на кандидатите!