Обява прослушване за длъжността Оркестрант – фагот

Обява прослушване за длъжността Оркестрант – фагот

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – фагот за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
- провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал* от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за фагот, I и II част
Оркестрови трудности:
Б. Барток – Концерт за оркестър, II част – От началото до 25 такт
Е. Берлиоз – Фантастична симфония, IV част – цифра 52 до 53
Й. Брамс – Концерт за цигулка, II част – от началото до 32 такт
П. И. Чайковски – Симфония №6, IV част – от началото до 36 такт
В. А. Моцарт – Симфония № 41 – Finale – От такт 19-35, от такт 107-145
Нотният материал за оркестрови трудности* се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.Файлове

1. Обява

2. Ноти