Обява прослушване за длъжност Оркестрант - цигулка

Обява прослушване за длъжност Оркестрант - цигулка

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант /Тутист/ – Цигулка за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност цигулка.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
- провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали* за оркестрови трудности, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

Задължителна програма:
Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част
Романтичен концерт за цигулка , I част

Оркестрови трудности:
С. Прокофиев – Сюита „Ромео и Жулиета” – Смъртта на Тибалт – от началото д д до цифра 79
Р. Щраус – „Дон Жуан” от началото до 13 такт – (Буква С)
П. Хиндемит – Симфония „Матис художникът”, III част – Речитатив (от началото до фугата)
Й. Брамс – Симфония №2, II част – цялата част

*Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти