Обява прослушване за длъжността „Артист – хорист” - сопран, алт, тенор, бас.

Обява прослушване за длъжността „Артист – хорист” - сопран, алт, тенор, бас.

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността – „Артист хорист” за попълване състава на Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“.

1. Изисквания за заемане на длъжността: средно или висше музикално образование.

2. Начин на определяне на професионална компетентност:
   - провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.

3. Необходими документи:
   За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За информация – тел.: 029871916, 00877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.

4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои на 26, 27 и 28 юни 2017 г. в един тур при следния ред:
1. Разпяване
2. Изпълнение на две контрастни произведения по избор на кандидата (две арии или ария и песен) със съпровод на пиано.
3. Пеене на посочен от комисията фрагмент на произведение от репертоара на НФХ „Светослав Обретенов“ (Приложение 1)
4.Пеене от пръв поглед (Прима виста)

Приложение 1 (произведения по т. 3):
1.В. А. Моцарт – Реквием, II част – „Kyrie”
2.Дж. Верди – Реквием, IV част – „Sanctus” 
3.А. Дворжак – „Стабат Матер”, V част – „Tui nati vulnerati”
4. Г. Ф. Хендел – Оратория „Месия” – № 51 „Worthy is the Lamb”
5. С. Рахманинов – Литургия на „Св. Йоа6н Златоуст” – №10 „Верую”

*Нотният материал да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти