1. Софийска Филхармония обявява прослушване за стажанти в НФО за следните групи инструменти: цигулка, виолончело, виола, контрабас, тромпет, флейта, фагот, кларинет, обой, валдхорна, тромбон и ударни инструменти.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Артист хорист” :
-    Алт – 1 / една/ щатна бройка
-    Тенор – 2 / две/ щатни бройки
-    Бас – 1 / една/ щатна бройка

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Корепетитор” – 1 /една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант /II кларинет + Ес кларинет/” – Кларинет – 1/една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант ” – Тромпет – 1 /една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант” – Първа/трета Валдхорна – 1/една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант” – Фагот – 1/една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант” – Контрабас – 1/една/ щатна бройка.

1. Софийска филхармония обявява свободни места за  длъжността  – „Оркестрант” – Виолончело – 1/една/ щатна бройка.