Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане и оценка на представените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмта на Софийска филхармония"

Protokol 1

Protokol 2

 

Protokol 3

Protokol 4