До всички заинтересовани лица!

Уважаеми дами и господа,
Предвид неработния ден на обявената дата за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет " Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмата на Софийска филхармония", моля за краен срок за получаване на оферти да се счита 31.08.2015 г.

Виктор Стоянов
И.д. Директор