Bulgaria HallДнес зала "България" е основно средище за сценични изяви на български и чуждестранни изпълнители и музикални състави - концерти, конкурси, звукозаписи, прегледи, фестивали, лектории и др.


Зала "България" е съставена от три основни зони, в които се настанява публика: партер, първи балкон и втори балкон. Максималнато могат да бъдат настанени 1087 д. седяща публика, разпределени по зони съответно: на партер- 667 д.; на първи балкон- 318 д. и на втори балкон - 164 д.
В края на сезон 83/ 2011 г. бе извършен капитален ремонт на концертен комплекс "България". Отпуснатите средства за строителство и модернизация на сградата бяха по "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г." с бенефициент Министерство на културата.