ВЕЛИН ДИНЕВ 

ЖИВОПИС

        Велин Динев завършва Националната художествена академия в София, специалност Текстил при проф. Марин Върбанов.

Всички ние които гледаме неговите картини се радваме на неговия своеобразен ренесанс в изкуството, на неговата работоспособност и неизчерпаем творчески потенциал.

Живописта му не е цел или форма, а начин на общуване, подчинена е на строга архитектоничност и артистична логика.

       Най-често, в основата на любимите му хармонии лежи контрастът на червените, които се допълват и усилват от зелените, ултрамаринът -от оранжевите, виолетът от жълтите. Това динамично равновесие на допълнителните цветове им предава своеобразна декоративна интонация. На лице е обмислена и балансирана цветова хармония, която създава впечатление за дълбочина и драматично напрежение. Велин привежда всички изразни средства в единство, подчинявайки ги на пластичната си експресия, независимо от първоначалния природен мотив.

       Чрез своята емоция авторът полага върху действителността своята сетивност. Абстрактните форми подчертават това, което е същността на природата, появявайки се като резултат – втора природа.

       Отделните елементи, от които художникът гради своя свят от форми и цветове, са свързани с пространството на картината и създават илюзия за дълбочина и близост.