Изложба на Пака Трайкова от 02.02.2016 до 21.02.2016 г. в Мраморно фоайе

 

ПАКА ТРАЙКОВА:
Казвам се Пака Трайкова и съм независима писателка и художничка от България. В продължение на 10 години пиша книгите: „Тайната на изповедта”, „Нищо не липсва!” „Хотел Агаве. Сред ехото от дим”, „ Експлозия от погледи”, „Аз и вътрешният глас”, „Ракурси на потентност”, „Стъпалата на мъдростта”, „Сбъднати сънища и чудеса”, „Светът на Мрания”, множество пиеси, стихосбирки, романи и епистоларни книги за историята, културата и духовността на древната свещена страна Мрания.
От 2010 година излагам творбите си в галерии в световните центрове в Барселона (Испания), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Ню Йорк (САЩ) и София (България), както в самостоятелни така и в колективни изложби, на големи арт панаири в Лувъра в Париж и в експозиция на екраните на Times Square (Ню Йорк, САЩ). Голяма част от картините ми са в частни колекции в Нова Зеландия, Германия, Испания, САЩ, Франция, България и Великобритания.
През 2014 година осъществих феноменалния си проект - арт инсталацията „HOLY DOORS”, която се излага само на международни летища с цел генерирането на чиста духовна енергия за бързото сбъдване на всяка съкровена човешка мечта. Това е духовен проект в тяло на изкуство. Той промени цялостно житейският ми път, творческите ми и духовни потребности.                  

За „МЕЖДУ БОГОВЕ”:

  Експозицията„МЕЖДУ БОГОВЕ” под надслов: „ЕДИНСТВОТО НЕ ПОРАЖДА РАЗДОРИ” е ритуал и молитва за мира и хармонията в света, за всеки един човек по отделно и за неделимата ни цялост като вселенски органон закрилян и обичан от БОГОВЕТЕ. Убедена съм, че високата личностна и житейска продуктивност зависи от духовно генерираната енергия на Висшия идеал – ценността, което е първата природа на човека, а осъзнаването, че различията помежду ни са само външни прояви на еднаквата Божествена същност, в която вярваме, води до мирното съжителство между народите.
    На земното ниво стоят активираните портали на HOLY DOORS с молитва към боговете. Молитвата е на един от древните свещени езици (мраниянския) и е насочена към Върховния Единен Бог. Осемте портала на дълбокото проникновение на световете са слети в единната сила на безкрая, чрез въртенето описващо знакът за безкрайност под формата на кръст. Започвайки от телепатичното разчитане на мечтите и желанията на човека, сравнени с вселенската истина, изпълнени с безусловна любов и осъществени като чиста божествена воля. Второто движение на молитвата има следният характер: да осъществи съвършената промяна, да я изпълни с магнетизма на любовта, позиционирайки всички благоприятни възможности и да трансформира злото в добро.
   Ето защо HOLY DOORS (тук Mini Holy Doors) е поставена централно като земен портал към надсетивното селение на обетованата земя, мястото, изпълнено с изобилие и щастие, към което се стремим, достъпно на боговете и дарено ни от тях. В допълнение, към молитвите на мраниянски език са картините „Молитва за света”; „Портали към свръхестественото” и „Колелото Нахалиро/ Вратата на измерението” на мраниянската богиня на пътуващите към себе си - Клео.
   Около тях като съвършено проявление са разположени малка част от Боговете изобразени в различните местни и религиозни вярвания (шинтоизъм, даоизъм, юдеизъм, християнство, зороастризъм, орфизъм, индуизъм, египетски и маянски божества). Божественото открояване във всички картини от серията „Между Богове” белее като яснотата от каноничните парадигми, знаците на осезаемостта и променящите се фази на мистиката като предопределеност и в същото време като неконтролируема сила на сакрална съдбовност. Боговете присъстват като наследствената ни обремененост от образи и символи, ритуали и знание, затова и контурите на изображенията са с тънкописец изразяващ неизменната връзка с давността на историята, възникването и отражението на духовния ареал, в който сме родени по избор, без избор и по усмотрение. Но отвъд яснотата на образите стой единството, наречено Вяра. Тя е и осезаемата духовна енергия и силата на словесната цялост и конструкцията на просто диханието в цвета.
   Пака Трайкова

    
ПАКА ТРАЙКОВА
Експозицията „МЕЖДУ БОГОВЕ” под надслов : „ЕДИНСТВОТО НЕ ПОРАЖДА РАЗДОРИ” е ритуал и молитва за мира и хармонията в света, за всеки един човек по отделно и за неделимата ни цялост като вселенски органон закрилян и обичан от БОГОВЕТЕ. Тя се състои от изображения на божества, тотеми и свещени символи от различни религии /шинтоизъм, даоизъм, юдеизъм, християнсво, зороастризъм, орфизъм, индуизъм, египетски и маямски бжества./ и местни вярвания. Построена е като естествено проявление на божествата, чрез картините, молитвени портали на древен свещен език и чрез централното разположение на копието на арт-инсталацията  HOLY DOORS, а именно Mini Holy Doors.
Убедена съм, че високата личностна и житейска продуктивност зависи от духовно генерираната енергия на Висшия идеал – ценността, която е първата природа на човека, а осъзнаването, че различията помежду ни са само външни прояви на еднаквата Божествена същност, в която вярваме, води до мирното съжителство между народите.
/Избирам Галерия „България” за място на експозицията си, като символичен сбор на място, държава, и изходна точка за обединяващата сила на духа и света.


АРТ инсталация : МИНИ HOOLY DOORS
Арт-инсталацията е изградена като своеобразна молитва за преминаващите през тях със своята кръстовидна структура. Състои се от осем врати върху четири конструкции поставени под прав ъгъл от 90 градуса, което способства за преминаването на съзнанието на по-високо ниво. Преминаването през 90 градусов ъгъл разкрива параметрите на цялото, чрез наличието на чистотата на сърцето състоящо се от оборотите на двойната парабола на въртене на 45 градусовия ъгъл.
    Върху всяка една от вратите като основа е базирано вид въртене, а като духовен портал гуера /Йероглифния знак/ и арта /буквената писменост/ от Свещения език /мрамиянски език/. Свещеният език не е език за общуване между хората, а за връзка с Вселената и Висшия Аз на човека. Всяка гуера и арта са свързани помеждзу си с дълбока енергийна връзка обхващаща сетивното и надсетивното в човешкото измерение. Значенията и способностите, които разкриват са : свръх интуиция, телепатия, трансформация на реалностите, сбъдване на съкровени мечти и чудеса от всякакъв характер, магнетизма на любовта, трансформиране на на злото в добро, осъществяване на желаната промяна и споделената любов с подходящия партньор в живота. Всяка една от тях принадлежи към един от основните елементи : Земя, Вода, Въздух, Огън и абсолютна Светлина.
    Ето защо инсталацията е изградена на базата на въртенето като изображение върху вратите, без да се върти в основата, за да може човекът мотивиран от любопитството си да направи оборота на своето личностно, духовно и житейско преминаване.
Осемте врати символизират първите осем клетки в човека, които не се променят никога, като константтите във Вселенските принципи, също така осмицата  символизира съвършенството и безкрая.
    Самите портали са активирани чрез 64 / толкова са частите на Всевиждащото око/ дневна молитвена практика, за да се сбъднат съкровените мечти на всички преминали през „Свещените врати”.

ЕГИПЕТ: Анх е йероглиф за древноегипетската дума Живот – символ на мъдростта. Цивилизацията на древен Египет обхваща периода между 3500 – 30 г пр.н.е. Древните египтяни вярвали в множеството богове и особено дълбоко в задгробния живот. Според древноегипетската религия всеки човек има три души – Ка, Ба и Ах.

ХУНАХПУ:  Най-рнното известно изображение на зараждането на маянския Космос, нарисувано около 100 год . пр. Хр.  Хунапху, син на бога на царевицата, покровител на царете.

ЗОРОАСТЪР:  Зороастрииците вярват, че могат да постигнат съвършенство, ако изберат пътя на добрите мисли, добрите действия. Така могат да направят света съвършен и да създадат на Земята истински рай.

ТОТЕМ: За много местни религии е характерно вярването, че родът или племето произхождат от митичен прародител /тотем/, от който по магичен начин зависи живота и благоденствието на всеки член от племето. Учените възприели думата тотем  от индианско наречие в Канада, приблизителното й значение е „сродник”. Най-често за тотеми служат различни животни и растения. Забранено е тотемните животни да се убиват и да сеупотребяват за храна освен при религиозни ритуали.

ИНКИ: Инките били земеделски народ, затова и религията им изцяло е свързана с култа към Инти, слънцето, което дава светлина и топлина на посевите. Други важни божества за инките били Мамкупла /Луната /, Пачамама  /Майката зема/ и Иллапа
Гръмотевицата или  /Давещият дъжд /.

ИНКАРГА: Инкарга – Инкарга  - цвят от дъгата. Мрамиянска богиня на цветовете. Покровителка на художниците, мечтателите и откривателите.

ХРИСТОС: Християните вярват в Исус, наречен от своите последователи Христос. Христос е гръцка дума, означаваща Месия, тоест Помазан. За християните Исус Христос е Божи син, той е едновремено и Бог и човек.

ДАО: Дао означава път. Според даоистите Дао е скритата духовна енергия на Вселената, нва великото цяло. Тази енергия присъства във всички неща, нво е по-велика от тях. Дао може да бъде наречен път на природата, или път на всемирната хармония. Символът на ин и ян, показва, че Вселената е съставена от енергиите на ин и ян, които образуват цялост само ако са заедно. Двете точки значават, че всяка от тези антагонистични сили носи в себе си зародиша на противоположното си съответствие и започва да се превръща в него веднага щом достигне своята крайна оформеност.

ШАМАН: Думатга „шаман” е заимствана като понятие от езика на народността евенки, в Сибир, където означава „този който знае”. Шаманите имат важна роля в почти всички местни религии. Вярва се, че душата на шамана може да пътува към света на духовете, да общува с тях, да се допитва за съвет и помощ до духовете помощници и да се връща обратно в света на хората.

БУДА: Будизмът проповядва, че всеки човек може да се освободи от страданието, ако полага усилия и следва пътя на правилното поведение.

МОНМАХАРИЙ: в Мраниянската духовност Монмахарият символизира единното съзнание. Ние всички сме едно и различията ни правят истински красиви.

ОРФЕЙ: Вакханка убива Орфей – тракийски бог, жрец, легендарен поет, музикант и чудодеен певец, първостепенен пророк, лечител и цар наречен Блестящоеизвестния.

КРИШНА: Кришна е хиндуиски бог, най-популярната /осма/ аватара на Виншу – пазителят на Вселената.

АМАТЕРАСУ: Най-важната сред ками е Аматерасу – богинята на слънцето. Тя е почитана като владетелка на всички духове, като пазителка на японския народ и като знак на японското единство. Шинтоизмът отразява представата, че целият обкръжаващ човека свят е населен със свръхестествени същества – духове, наречени ками. Според шинто хората са произлезли от ками и могат да се превърнат вками след смъртта си. Всеки природен обект, всеки предмет може да бъде въплъщение на ками.

ПРИРОДА: Историята на коренните жители на Америка, обединени в многобройни племена е дълга пвече от 11000 години. Вярванията на отделните племенни групи се различават доста помежду си, но всички имат типично отношение към света на природата, която одухотворяват.

ТАНАХ: Основната канонична книга на юдаизма се нарича Танах и се състои от 24 книги събирани в три части. Првата част се нарича Тора или Петокнижие, защото събира пет книги. Думата Тора на иврит означава Учение. Останалите части на Танах са Невиим /пророци/ и Кетувим  /писания/. Мезуза – сандъче, което съдържа текстовете от Тора. Началните думи на молитвата „Шема Израил” /Слушай Израилю/ изписани на иврит.

ШЕСТЕ ПОРТАЛА КЪМ СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО: Мраниянски молитвени портали изобразяващи гуери и арта принадлежащи към основните елементи : Земя /Суера/, Вода /Титра/, Въздух  /Зета/, Огън /Аркан/ и Светлина /Яравия/. Всяка един от тях има своето значение. Да трансформира злото в добри : Владеене на стихията Земя, Свръхинтуиция, Безусловна любов и други.

МОЛИТВА ЗА СВЕТА: Използвайки отново молитвените портали за изцеление, мир, хармония и разбирателств, телепатия и други се създава една комплексна сила за защитана сакралното.

ГАНЕША: Бог Ганеша е най- несъвършения бог в хиндуиската митология. Затова е и най – обичан, но той е и единствения непротиворечив Бог – наблагополучието и щастието, премахва препятствия и създава хармония.              

Колелото  Нахалиро  / Вратата на измерението / на мраниянската богиня на пътуващите към себе си Клео.