Изложба "ШЕМЕТ" - до 03.02.2016 г

ПОД СИН КОПРИНЕН НЕБОСВОД
НАД БЛАГОДАТЕН ЧЕРНОЗЕМ
БОГ ДАЛ МИ Е ЖИВОТ
ВЪВ ЖАРЪК ЛЕТЕН ДЕН

Стефка Попова е родена през 1951 година в град Чирпан. По призвание е поетеса и художник. Завършва френска езикова гимназия  в Стара Загора. По професия е икономист. Дипломира се във ВИИ „Карл Маркс” по специалността „външна търговия”. Поезията и рисуването са нейни призвания. Тя им служи с голяма любов и преданост. Сега има собствена галерия в София – „Стефка Попова” – преди „Сафина Дойч”.
Истинската поезия – тази, която е преживяна и картините, които съм нарисувала са заредени с истински творчески заряд – може да лекуват, обогатяват човек и го зареждат с положителна енергия. Тя се определя като интуитивен художник, при който художествените произведения се раждат винаги в два образа – картина и слово. Затова и книгите й наричат стихосбирки – албуми. Попова до моммента е издала шест стихосбирки, а сега подготвя и седма.