Изложба КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО-ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Изложба

КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО-ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Международен проект на художниците от България и Турция

Цветан СТОЯНОВ и Хамди ГОКОВА

В последните две десетилетия изобразителното изкуство в Турция бележи разцвет. Развиват се различни художествени стилове и направления – от артистична абстракция до хиперреализъм. Открояват се художници, които по оригинален начин отразяват съвременната сетивност и идеи. Сред най-съществените белези на турското изобразително изкуство са техните общочовешки послания, което ги прави актуални и разбираеми, не само в родината им. Едни от творците търсят допирни точки с европейското и американското модерно изкуство, други представят общи характеристики на региона, трети продължават да разработват локалната традиция. Време е да преоткрием съвременното турско изобразително изкуство в пространствата на галерия „България“.

Въпреки разрастването на взаимоотношенията между България и Турция в последните години ние не познаваме в достатъчна степен културният живот на южната ни съседка. Естествен мост между двете страни са Гюлерджан Хаджиеминова и Зиатин Нуриев, които са възпитаници на НХА и имат сериозни изяви и постижения в областта на живопистта и пластиката. Турският художник Хамди Гокова е от тяхното поколение. Той е роден в Турция, където е завършил висше образование по изобразително изкуство. След дипломирането си той активно работи в областта на живопистта и понастоящем преподава във факултета за изящни изкуства в Dokuz Eylül University в гр. Измир, в департамента за изобразителни изкуства. От 2003 година е назначен за редовен приподавател по живопис и рисуване.

Аз съм завършил Художествената гимназия в София, след което се дипломирах в специалност Стенопис в Националната художествена академия през 1989 г. Работя в областта на стенопистта, витража, живопистта, скулптурата и графичния дизайн. Имам множество реализации на монументално-декоративни композиции – стъклописи и стенописи в обществени и частни сгради, участия в общи изложби, организирани от СБХ, както и ХІІІ самостоятелни изложби в София, Стара Загора, Дупница, Москва и Будапеща. В момента съм преподавател по рисуване в НХА. От 1993 г членувам в СБХ. От 1997 г. съм лицензиран експерт по Българско изобразително изкуство.

За ценителите на българското изобразително изкуство и нашата културна общественост интерес представлява международният проект - „Културно пространство-лично пространство“. В изложбата са представени живописни работи на двама творци, които представят пред българската публика свои индивидуални експозиции, обединени от общия художествен проект. Те са достойни съвременни представители на изобразителното изкуство на двете съседни страни. Като художници ние имаме много общи неща в творчеството си, което ни обединява повече отколкото да ни разделя. На еднаква възраст сме, творим в областта на живопистта и декоративно-монументалните изкуства. Много обичаме да рисуваме и да търсим неочакваното, вълшебното и често надреалното. Имаме сходен житейски опит и близки постижения в своето творческо развитие. И двамата сме представители на висшите училища по изобразителни изкуствата в родините. С любов и внимание подготвяме младото творческо поколение. Владееме и се изразяваме най-добре на езика на изобразителното изкуство. Имаме достатъчно представяния в индивидуални и общи изложби, активно участваме в международни пленери по живопис. Работим в областта на пейзажа, натюрморта и композицията. Картините, които са подредени в пространството на галерия „България“ са характерни за творчеството на двамата автори и показват нашите творчески търсения от последните години. Ние като художници искаме да сме заедно и заедно да вървим по пътя на изкуството. Като артисти ние търсиме и наблягаме на общото и на това, което ни обединява, а не ни разделя. В творчески план ние се допълваме, което намирам за важен факт.

Цветан Стоянов набляга на композицията, на свободното боравене с цвета, на емоционалното изпълнение на творбите. В неговите произведения намера място древната културна история по Българските земи, като например траките. В живописното платно „Аз тракът“ художникът търси диалог и извънвременен контакт със златната маска на цар Терес. Превъзходният като въздействие и пластика портрет на Терес е поставен на мястото на главата на самият автор. По този начин артистът се вживява в личността на Терес и търси преоткриването на древното и прекрасно по качество тракийско изкуство. Опитва се да намери неговото съвременно място в българската пластическа и духовна култура. В същото време се изживява като личност, която е наследник на древните времена и в чиито вени тече и част от тракийската кръв. Портретът е впечатляващ по размери и по въздейстие. Цветан Стоянов се е постарал убедително и с живописни средства да предаде богатия и пластичен детайл от маската на Терес. Той съзнателно търси сюрреалистичен момент като запазва въздействието на златото. За него то има още много значения като престиж, богатство, царственост, мощ, величие,вечност.

Интерес представляват и композициите с Ритони от Панагюрското златно съкровище. Авторът ги вади от музейното им представяне и ги превръща в част от реален съвременен натюрморт. Вече десет години Цветан Стоянов разработва композиции с водни капки, като търси различен ритъм и разнообразни асоциации. В неговите картини те танцуват или добиват любовни форми. Това е тема, която авторът ще развива и в бъдеще.

В пейзажите се усещат стихията на цветовете и формите. Сюжетите са повече около нашата красива старинна архитектура по българските села, която излъчва топлина и здрава връзка с природата. В тези разкривени от времето къщи се усеща една особенна житейска мъдрост, която е помогнала на българите да преживеят и весели и трудни моменти. В картината „Лимоните на Хиос“ авторът ни представя една много неочаквана и интересна композиция, в която той разполага лимоните свободно между старите, оригинални и много силно въздействащи постройки на град Места, който се намира на Гръцкия остров Хиос. В картината има много живописна свежест и настроение.

В експозицията си художникът Цветан стоянов показва и своите търсения в един нестандартен формат. Той обича да експериментира и да търси играта на петна и форми в триъгълна рамка. Резултатите са много интересни. Правят впечатление „Космическо око“, „Ритуал“, „Кападокия“. В тях той е ту много реален, ту много експресивен.

Цели на представената международна изложба „Културно пространство-лично пространство“

Показвайки съвременни достижения в областта на живопистта - изложбата „Културно пространство-лично пространство“ е принос в стремежа на авторите Цветан Стоянов и Хамди Гокова да осъществят диалог между българското и турското изобразително изкуство. Такава изложба не е представяна до този момент в България. Тя показва съвременните пулсации и живописни търсения на художници от Балканския регион, който ни обединява. Тя е добър повод за осъществяване на контакт между българските и турски висши учебни заведения за изобразителни изкуства.

Представят съвременни автори, които усещат пулсациите на днешния живот като в същото време носят в себе си древните художествени традиции втъкани в изкуството на техните страни.

Изложбата е реален принос и съвместен творчески акт в посока на утвърждаване разбирателството между съседните народи.

Изложбата е пореден етап на преоткриване на нови живописни пространства, които са на базата на действителността в двете страни и древните култури, които са се развивали на днешните им територии.

В изложбата се осъществява междукултурен диалог, който е многопланов и търси най-различни нива и въздействия.