Sofia Philharmonic

Ф О Р М У Л Я Р

за записване в прослушването за попълване на детския хор на Софийска филхармония
  1. Имената на две песни, които кандидатът ще изпълни :

  2.  


:: Софийска Филхармония ::